Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-71/15/16 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych Usługi Przetarg nieograniczony 04.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-80/15/16 – Wykonywanie drobnych napraw ogólnobudowlanych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-33/15/16 – „Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2016r” Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M -2265-89/15 – Dostawa części zamiennych do podajnika taśmowego PDT-SIGMA Dostawy Przetarg nieograniczony 17.12.2015 Szczegóły
SRK/ TZ/ KWK M-2265-69/15/16 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa Usługi Przetarg nieograniczony 17.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-91/15 – Dostawa systemu automatycznego zraszania przesypów typu rosa lub równoważnego Dostawy Przetarg nieograniczony 17.12.2015 Szczegóły
Dostawa śrub i nakrętek Dostawy Przetarg nieograniczony 16.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-11/15 – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Dostawy Przetarg nieograniczony 16.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265-85/15/16- „Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-30/15 Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem Dostawy Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły