Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego…” Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-31/17 – „Naprawa lin stalowo–gumowych” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-45/17- Wykonanie robót remontowo-budowlanych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/17 – Wykonanie robót remontowo – budowlanych……… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265-09/17 .: „Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-02A/17 – Wymiana dwóch kompletów zawieszeńdwulinowych wielkość 6… Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06A/17„Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –34/17 Projekt techniczny zmian w magistralnej sieci teletechnicznej w związku z planowaną likwidacją wyrobisk dołowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły