Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK K-2265-03/17 – Wymiana liny wyrównawczej okrągłej Ø 47 mm… Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-04/17 Wykonanie projektów likwidacji oraz kosztorysów szybu „Południowego” i szybu IV Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-11/17 „Wykonanie dwóch kwartalnych badań i ocen stanu technicznego obudowy szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 11.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-39/17 – „Dostawa szelek bezpieczeństwa” Dostawy Przetarg nieograniczony 11.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… Usługi Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
„Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 09.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… Dostawy Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-11/17 – Naprawa i serwis urządzeń przyszybowych Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły