Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. Dostawy Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 02.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” Dostawy Przetarg nieograniczony 01.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu Dostawy Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06B/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-29/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania Usługi Przetarg nieograniczony 27.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-39/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Woźniaka 34 w Bytomiu” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04A/17 Dostawa urządzeń pomiarowych Dostawy Przetarg nieograniczony 26.07.2017 Szczegóły