Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/BZ-2265-09/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek I” i KWK „Krupiński”… Dostawy Zapytania ofertowe 06.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04A/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Usługi Przetarg nieograniczony 01.08.2017 Szczegóły
KWK C 08A/17- Świadczenie usług związanych z wyk.precyzyjnych prób Usługi Przetarg nieograniczony 19.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 – „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” Usługi Przetarg nieograniczony 19.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06/17.: „Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-07/17„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Usługi Przetarg nieograniczony 18.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-02/17 – Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych.. Usługi Przetarg nieograniczony 18.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-46/17 „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich-Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, Etap I: Projekt ujęcia, zabezpieczenia wyrobisk i dróg spływu w celu skierowania wód, dopływających do przepompowni 601 na poz. 760 m PS „Powstańców Śląskich-Bytom I”, do zrobów KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, poprzez nowe wyrobisko korytarzowe. Usługi Przetarg nieograniczony 17.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-43/17 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne Pompowni „Gliwice” Oddziału CZOK, w związku ze zmianą poziomu odwadniania wyrobisk z rzędnej -261,33 m na -143,0 m n.p.m.” Usługi Przetarg nieograniczony 17.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV Usługi Przetarg nieograniczony 17.07.2017 Szczegóły