Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-37/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 – „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-26/17Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze –Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice, KWK Jas-Mos, KWK Pokój I, KWK Krupiński, KWK Wieczorek I. Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-38/17 – „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 11.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych – Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach” Usługi Przetarg nieograniczony 07.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-37/17 – „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2017 Szczegóły