Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK B/15/18/19 Wykonanie 5 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.12.2018 Szczegóły
KWK WII/09/18/19: Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i na powierzchni w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Wieczorek II” Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2018 Szczegóły
BZ/08/18 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Część I. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207. Część II. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji – Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
KWK WII/10/18/19 „Analiza hydrogeologiczna i techniczno-ekonomiczna modelu głównego odwadniania zakładu górniczego SRK S.A. KWK „Wieczorek II” po zakończeniu likwidacji wyrobisk górniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 28.11.2018 Szczegóły
CZOK/47/18/19- „Wynajem 17 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych i powierzchni SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Usługi Przetarg nieograniczony 28.11.2018 Szczegóły
KWK B/14/18/19- „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych oraz urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”, część mechaniczna i elektryczna, w roku 2019. Część I: Część mechaniczna Część II: Cześć elektryczna.” Usługi Przetarg nieograniczony 28.11.2018 Szczegóły
KWK C/27/18/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2018 Szczegóły
CZOK/44/18/19- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
KWK C/26/18/19: Remont zawieszeń szybowych w 2019 r. Część I i II Usługi Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
KWK M/17/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 26.11.2018 Szczegóły