Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/14/18 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Likwidacja 4 obiektów dla SRK S.A Oddział KWK „ Centrum” w Bytomiu 1. Pomost transportowy (z Budryka do Przeróbki wraz ze stacją przesypową) 2. Garaże samochodowe 3. Biuro meldunkowe 4. Cechownia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.08.2018 Szczegóły
KWK J-M/16/18 „Wykonanie odwiertu 100 mm z poziomu -400 na poz. -600” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Usługi Przetarg nieograniczony 13.08.2018 Szczegóły
KWK BD/16A/18/19 – „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.08.2018 Szczegóły
KWK K/08B/18 – „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS – 4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2018 Szczegóły
KWK K/16/18 – Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2018 Szczegóły
AZM/13/18 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.08.2018 Szczegóły
KWK B/09/18 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach: Etap I – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” Etap II – nadzór autorski dla robót związanych z realizacja Etapu I. Usługi Przetarg nieograniczony 09.08.2018 Szczegóły
KWK W/02A/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.08.2018 Szczegóły
KWK MY/04/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacją obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.08.2018 Szczegóły
CZOK/25A/18 Naprawa obmurza… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2018 Szczegóły