Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-25/17 Dostawa absorbentu sodowo – wapniowego… Dostawy Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-05/17 Dokumentacja hydrogeologiczna … Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-07/17 „Dostawa środków ochrony indywidualnej Dostawy Przetarg nieograniczony 29.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/17- „Dokumentacja techniczna- Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych oraz osadników głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami (wraz z kosztorysami inwestorskimi). Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08/17 „Dostawa produktu ubocznego o właściwościach popiołu Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–24/17 – Ubezpieczenie mienia Oddziałów SRK S.A. Część I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla Oddziałów: KWK „Makoszowy”, KWK „Centrum”, KWK „Kazimierz – Juliusz” i KWK „Krupiński” Część II: Ubezpieczenie mienia podziemnego Oddziału KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–70B/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–32/17 – Przygotowanie GWSz do kontroli lin nośnych w zawieszeniach w Oddziale CZOK…. Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20/17 Dostawa baterii i akumulatorów Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły