Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK P-2265-06/17″Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-12A/17 Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2 Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –35/17 Zakup i dostawa 2 szt. sprężarek do sterowania wyłączników w rozdzielni 6 kV R-02 Dostawy Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02A/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej Usługi Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 -30/2017 DOSTAWA AKCESORIÓW SPAWALNICZYCH I ELEKTROD Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-33/17 Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-25/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD -2265-06-17 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya Żeleńskiego” dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-20/17 „Dostawa 2 zestawów transportowych do transportu ręcznego z natychmiastowym hamowaniem wraz z koszami transportowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.06.2017 Szczegóły