Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi Dostawy Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ….. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 – Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” Usługi Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 – „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego” Usługi Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-28/17Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-11A/17 – Dostawa części do HPR Dostawy Przetarg nieograniczony 09.06.2017 Szczegóły