Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-16/17 – „Zabudowa liczników na rurociągach zrzutowych wód dołowych… Dostawy Przetarg nieograniczony 09.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-27/17 – Część I: „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II: „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-29/17Dostawa schodów górniczych metalowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-03/17- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”. Usługi Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r. Usługi Przetarg nieograniczony 19.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody…” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-17/17 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK SA oddz. KWK Centrum w 2017 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 05.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–70A/16/17 – Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11  w Paniówkach” … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły