Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK K-2265-01/17 – „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-03/17 Dostawa lamp górniczych oraz ładownic Dostawy Przetarg nieograniczony 29.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-12/17 – „Przeprowadzenie analizy mającej na celu optymalizację ilości przepływającego powietrza przed i po likwidacji szybu wentylacyjnego Witczak… Usługi Przetarg nieograniczony 25.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-02/17 „Wykonanie projektu technicznego rozbiórki przybudówek budynku stacji wymienników ciepła wraz z rampą w Zabrzu przy ul. Szybowej (działki nr 200/15 i 201/15) oraz wykonanie zaprojektowanych robót rozbiórkowych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-04/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania sie zagrozenia metanowego dla okreslonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”. Usługi Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-06/17 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Dostawy Przetarg nieograniczony 25.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-05/17Dostawa narzędzi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-22/17 Obsługa serwisowa przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-3/17 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Usługi Przetarg nieograniczony 16.05.2017 Szczegóły