Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-15/17- „Przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie zagrożenia metanowego dołowych wyrobisk górniczych na poziomach 585 m., 774m i 930 m.” Usługi Przetarg nieograniczony 12.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 – Wykonanie projektu technicznego przełączenia… Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I – III Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza……. Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-13/17 – „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy I”, „Zygmunt August II” i „Wentylacyjno – Podzsadzkowy” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-13/17 – Wykonanie projektów technicznych Usługi Przetarg nieograniczony 12.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-04/17- „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji 22 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu.” (Część I, Część II) Usługi Przetarg nieograniczony 05.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-16/17 „Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania” Usługi Przetarg nieograniczony 08.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-02/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Usługi Przetarg nieograniczony 04.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-15/17 – Wykonanie nieniszczących badań wytrzymałościowych konstrukcji tam wodnych TW-3, TW-4 i TW-5 zabudowanych w wyrobiskach górniczych na poziomie 630 w Pompowni „Chorzów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Usługi Przetarg nieograniczony 27.04.2017 Szczegóły