Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-17/17 „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybów.” Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-07/17 – Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70… Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-14/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-05/17Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-6/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-03/17Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w 2017 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-9/17 „Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Bytom – Centrum 1″, pomiary na terenie zakładu górniczego KWK Centrum i pomiary urządzeń wyciągowych” Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-6/17 Dostawa piasku podsadzkowego wraz z transportem samochodowym Dostawy Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-02/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych…” Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-11/17 – „Dostawa części do HPR” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.04.2017 Szczegóły