Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-12/17 „Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej” dla SRK S.A. Cz. I – III Usługi Przetarg nieograniczony 19.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 01/17 Aktualizacja kosztorysów projektu technicznego likwidacji szybu III Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-10/17- „Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 18.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-05/17- „Budowa linii kablowej 6kV z napowietrznej do ziemi po zmienionej trasie dla potrzeb zasilania rozdzielni 6kV na stawach osadowych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/ KWK J-M-2265-02/17 „Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo – gumowych typu SADEX – klinowe dla szybu Jas IV Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-2/17 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót wyszczególnionych obiektów budowlanych” Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-01A/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-08/17/18 Dostawa gazów technicznych…. Dostawy Przetarg nieograniczony 10.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-04/17Dostawa betonitów chodnikowych i piasku do betonu dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Część I: Dostawa betonitów chodnikowych Część II: Dostawa piasku do betonu. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.04.2017 Szczegóły