Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych Usługi Przetarg nieograniczony 20.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 – Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych Usługi Negocjacje 09.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-02/17 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-01/17 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A… Dostawy Przetarg nieograniczony 06.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-01/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017”. Usługi Przetarg nieograniczony 06.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/17 „Projekty budowlane rozbiórek 20 obiektów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK Jas-Mos. Usługi Przetarg nieograniczony 03.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie” Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-01/17 – „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” Usługi Przetarg nieograniczony 16.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-10/16/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV… Usługi Przetarg nieograniczony 03.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-02/17- „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie wraz z inwentaryzacją termiczną obiektu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 06.02.2017 Szczegóły