Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 28.11.2018 Szczegóły
KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.11.2018 Szczegóły
BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.11.2018 Szczegóły
KWK W II/08/18/19 Rozbiórka estakady weglowej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
KWK K/22/18/19 – „Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.11.2018 Szczegóły
KWK M/19/18/19 Drążenie wyrobisk chodnikowych …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.11.2018 Szczegóły
CZOK/41/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych… Usługi Przetarg nieograniczony 16.11.2018 Szczegóły
CZOK/42A/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu „Park” Kopalni „Siemianowice”, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu wokół szybu i sąsiadujących obiektów – Etap I i Etap II. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.11.2018 Szczegóły
BZ/04/18/19 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Usługi Przetarg nieograniczony 19.11.2018 Szczegóły
KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2018 Szczegóły