Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 – Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z… Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265–70/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym….” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-62/16/17 – „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/16 – „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-61/16/17Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r. Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-52/16 Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu….. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–44/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK–2265–16/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-07/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.12.2016 Szczegóły