Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK – 2265-56/16/17 Dostawa gazów technicznych…. Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-06/16/17-„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Usługi Przetarg nieograniczony 09.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265 -48/16 Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej….. Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-09/16/17 – Dostawa odzieży… Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–60/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 – „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 12.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-47/16 – Dostawa pian fenolowych … Dostawy Przetarg nieograniczony 05.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –50/16 – Świadczenie usług na wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego… Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego…. Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-51/16- „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu z podziałem na części dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” az z elementami do zabudowy) Część II – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 90º 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część III – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 120º 1,6 Mpa (wraz z elementami do zabudowy) Część IV – dostawa trójników kołnierzowych DN 250/273,0×5,0 PN16 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część V – dostawa zasuw DN 250 PN 16 Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2016 Szczegóły