Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/16 – Dostawa odzieży… Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-46/16 – „Dostawa rur PE DN 300 wraz z osprzętem do montażu” Dostawy Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-04/16 – „Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu wraz z analizą oraz badanie i ocena geometrii obudowy szybu Andrzej III dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód. Część I: Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu wraz z analizą. Część II: Badanie i ocena geometrii obudowy szybu.” Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-76/16Dostawa tlenomierzy oraz przyrządów pomiarowych wielogazowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265 – 55/16 Uszczelnienie korpusu tłocznego pompy…….. Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-38/16 – „Dostawa systemu do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-45/16 Dostawa małej mechanizacji hydraulicznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Dostawy Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-17/16 – „Projekt techniczny likwidacji szybu „Czułów” Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R – 2265-10/16 Dostawa górniczego wentylatora lutniowego….. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-51/16 Dostawa zestawów komputerowych…… Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2016 Szczegóły