Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/16Dostawa elementów drogi transportu poziom 825m Ruch II Pompownia Stacjonarna – Pstrowski dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-35/16 Dostawa oprogramowania systemowego i serwera Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK – 2265 –13/16 – Wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji pustek w rejonie ul. Kasprzaka w Jaworznie… Usługi Przetarg nieograniczony 25.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –15/16 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego… Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-16/16- „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” Dostawy Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-33/16Dostawa atramentowego systemu do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji wieloformatowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 25.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-44/16 „Regeneracja oleju transformatorowego … Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265- 49/16 – „Remont dachu w budynku Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-51/16 „Dostawa śrub i nakrętek”: Część I: Dostawa śrub hakowych, Część II: Dostawa śrub i nakrętek, Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-57/16 : Dostawa klocków i uchwytów kablowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły