Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK MY-2265-05/16- „Przebudowa instalacji ogrzewania szybu wdechowego „Łokietek” Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-57/16/17 Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych………… Usługi Przetarg nieograniczony 21.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 – 40/16 – „Naprawa obudowy szybu Witczak” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-11/16 – Część I „Roboty dekarskie oraz wymiana płyt balkonowych … Część II „Roboty dekarskie oraz wymiana okien na klatce schodowej … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-54/16 – Naprawa kabla 6 kV … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-09/16 Wykonanie „Układu monitorowania piętrzenia wody w zrobach Oddziału KWK „Rozbark V” zintegrowany z systemem dyspozytorskim Oddziału KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-53/16 : Modernizacja systemu przewietrzania Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Dostawy Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Dostawy Przetarg nieograniczony 21.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Usługi Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły