Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. Usługi Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Dostawy Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Usługi Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-52/16 Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów Dostawy Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-33A/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-13/16 – Wykonanie zmian zasilania w media budynku lampowni dla SRK S.A KWK „ Boże Dary” w Katowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C -2265-35/16 Dostawa kamizelek chłodzących do wykonywania….. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-66/16 Dostawa szyn kopalnianych S-39 Dostawy Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/16- „Dostawa urządzeń małej mechanizacji z napędem elektrycznym i spalinowym” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum, Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2016 Szczegóły