Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M–2265–55/16 – „Remont stojaków hydraulicznych i siłowników….” Usługi Przetarg nieograniczony 21.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-54/16/17 – „Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 21.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-59/16 „Wykonanie przeglądu rocznego oraz usługi serwisowej urządzeń zasilających centralę i dyspozytornię” Usługi Przetarg nieograniczony 25.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-50/16 – Świadczenie usług serwisowych kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanego w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 17.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-46/16 Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych……. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-26A/16/17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Usługi Przetarg nieograniczony 17.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-09/16 – Remont elewacji budynku w Zabrzu ul. Częstochowska 3 … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06/16 – „Wymiana okien w budynkach mieszkalnych …….” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M -2265-49/16 Dostawa muf i zestawów naprawczych dla SRK S.A. Oddział „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-47/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych”… Dostawy Przetarg nieograniczony 10.10.2016 Szczegóły