Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-CZOK-0003/19 Czyszczenie cieku „C”– Pompownia „Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2019 Szczegóły
R- C–0006/19 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2019 Szczegóły
RO-BZ-0002/19 Dzierżawa włókna światłowodowego 1J w relacji Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 – Bytom ul. Strzelców Bytomskich 133 Usługi Zapytania ofertowe 12.03.2019 Szczegóły
R-C-0007/19-„Dostawa części zamiennych do pomp wysokociśnieniowych typu OW-250A\B” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.03.2019 Szczegóły
RO-P-0009/19 Regeneracja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego Usługi Zapytania ofertowe 11.03.2019 Szczegóły
R-C-0008/19-„Dostawę dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Przetarg nieograniczony 13.03.2019 Szczegóły
Dostawa łączników kątowych ŁKWh V29 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 08.03.2019 Szczegóły
PRZZ/1087-241900015- Wynajem przenośnej toalety sanitarnej wraz z pełnym serwisem obsługi w 2019 r. dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji na potrzeby obsługi przepompowni Kościuszko zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Piłkarskiej Usługi Zapytania ofertowe 08.03.2019 Szczegóły
R-BZ-0004/19 Wdrożenie bezpiecznego systemu telefonii VoIP realizowanej w sieci wewnętrznej SRK (odseparowanej od sieci Internet) dla jednostek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 12.03.2019 Szczegóły
R-C-0005/19 Wykonanie pomiarów grubości ścianek zbrojenia szybowego wraz z analizą stanu technicznego w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Usługi Przetarg nieograniczony 12.03.2019 Szczegóły