Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK B/11/18 Likwidacja elementów urządzenia wyciągowego ….. Usługi Przetarg nieograniczony 02.08.2018 Szczegóły
KWK P/04A/18 – „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.08.2018 Szczegóły
KWK B/05A/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów….. Usługi Przetarg nieograniczony 01.08.2018 Szczegóły
AZM/12A/18 Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz za budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.08.2018 Szczegóły
CZOK/32/18 Dostawa liny wyciągowej …. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.07.2018 Szczegóły
KWK C/11A/18 „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.08.2018 Szczegóły
CZOK/21A/18 Dostawa części do HPR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Dostawy Przetarg nieograniczony 31.07.2018 Szczegóły
KWK C/10A/18 Dostawa rur Dostawy Przetarg nieograniczony 30.07.2018 Szczegóły
CZOK/29/18 „Roboty budowlane w Oddziale CZOK. Wykonanie doraźnego zabezpieczenia przeciwhałasowego stacji wentylatorów głównych przy szybie Mikołaj, pompownia „Pstrowski” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.07.2018 Szczegóły
KWK J-M/12A/18 Remont kapitalny wentylatora …. Usługi Przetarg nieograniczony 24.07.2018 Szczegóły