Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK-2265-10/16 Roboty konserwacyjne na przepompowniach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265-45A/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-31/16 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego Usługi Przetarg nieograniczony 23.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 – Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Usługi Przetarg nieograniczony 22.09.2016 Szczegóły
SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Dostawy Przetarg nieograniczony 26.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 Dostawa urządzeń grzewczych Dostawy Przetarg nieograniczony 23.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 – Wymiana stolarki okiennej… Usługi Przetarg nieograniczony 16.09.2016 Szczegóły
SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Usługi Przetarg nieograniczony 16.09.2016 Szczegóły