Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Usługi Przetarg nieograniczony 23.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej Dostawy Przetarg nieograniczony 15.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-11/16 – Dostawa części do pomp wirowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Dostawy Przetarg nieograniczony 12.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części Usługi Przetarg nieograniczony 09.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 – Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych … Usługi Przetarg nieograniczony 08.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-43/16 – Świadczenie usług serwisowych centrali telefonicznej produkcji DGT Usługi Przetarg nieograniczony 02.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-09/16 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem Dostawy Przetarg nieograniczony 02.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-19/16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r… Dostawy Przetarg nieograniczony 22.08.2016 Szczegóły