Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M–2265-45/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 24.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM–2265-5A/16 – „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A „ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-47/16 – Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej nr 2910S ul. Polna w Przyszowicach … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-08A/16 – Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Usługi Przetarg nieograniczony 18.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –43/16 Dostawa aparatów ucieczkowych Dostawy Przetarg nieograniczony 24.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06A/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265 –44/16 Dostawa stojaków ciernych typu Valent Dostawy Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265 –42/16 Dostawa elementów zapór przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku Dostawy Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –25/16 Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-09A/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły