Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-24/16 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-18/16 Kontrolne pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu IV przedział „a” i „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 09.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-07A/16„Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Dostawy Przetarg nieograniczony 08.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265-46/16- „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Dostawy Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-06/16 Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów „Chrobry I” i „Ryszard II” Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-10/16 – Dostawa drewna kopalnianego i wyrobów drewnianych Dostawy Przetarg nieograniczony 29.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM–2265-5/16 – Część I: „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A ” Część II: „Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach do budynku wraz z wymianą wejściowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Będzinie przy ul. Kolejowa 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-20/16 Projekt techniczny zabudowy rurociągu DN 300 w szybie „Staszic” i na przekopie wraz z kosztorysem Usługi Przetarg nieograniczony 27.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-37A/16 Remont i legalizacja Usługi Przetarg nieograniczony 27.07.2016 Szczegóły