Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-42/16 Naprawa i sprawdzenie przepływomierzy Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-23/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2016 r. Usługi Przetarg nieograniczony 25.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-38/16 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości… Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-21/16- „Opracowanie Projektu technicznego przebudowy sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych wraz z kosztorysem” Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-09/16 – „Badanie obudowy szybowej szybu „Czułów” Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-09/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-04/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-05/16 – Wykonanie likwidacji 7 obiektów budowlanych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02/16 Dostawa i wymiana wirnika wentylatora chłodni Dostawy Przetarg nieograniczony 19.07.2016 Szczegóły