Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK-2265-05/16 „Likwidacja deformacji nieciągłych w Jaworznie przy ul. Mylnej 2 – działki nr 45/3 i 45/4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-34/16 Remont wózków hamulcowych II części Usługi Przetarg nieograniczony 04.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji – projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” Usługi Przetarg nieograniczony 04.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-17/16 Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-03/16 – Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” i „Ryszard II” wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich Usługi Przetarg nieograniczony 24.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C- 2265-16/16 – „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C- 2265-15/16 – „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-17/16 „Dostawa szelek bezpieczeństwa” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-41/16 „Dostawa Łożysk” Dostawy Przetarg nieograniczony 20.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-10/16 Serwis pól rozdzielczych II części Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2016 Szczegóły