Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 33/16 – Dzierżawa górniczego światłowodowego systemu pomiaru temperatury Usługi Przetarg nieograniczony 07.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-03/16 Projekt remontu budynku KWK w całkowitej likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-04/16- „Wykonanie robót zabezpieczających Budynek Dyrekcji i starej cechowni na terenie byłej KWK „Kleofas” w Katowicach (dotyczy dachu budynku)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-06/16- „Dostawa 7 sztuk elastycznych przewodów tłocznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz- Juliusz”. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-07/16 Dostawa 45 ton (Mg) górniczego spoiwa na bazie anhydrytu Dostawy Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-31/16 – Dostawa lin… 2 części Dostawy Przetarg nieograniczony 01.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265- 08/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników Dostawy Przetarg nieograniczony 01.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2016 Szczegóły