Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-KCL-0008/19 – Dostawa 6 szt. oryginalnych tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI C822 dla Działu Rekultywacji i Ochrony Środowiska – Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 12.03.2019 Szczegóły
„Zakup wraz z dostawą 3 sztuk rygli wrót szybowych typu RWS 02 dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 07.03.2019 Szczegóły
R-B-0003/19 Wykonanie opracowania pt.: Ekspertyza dotycząca wpływu likwidacji szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze-Wschód” na kształtowanie warunków wodnych w górotworze, pod kątem zagrożenia wodnego dla czynnej kopalni TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze Usługi Przetarg nieograniczony 12.03.2019 Szczegóły
RO-P-0008/19 – Dostawa 10 sztuk tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego RICOH AFICIO MP C3000 Dostawy Zapytania ofertowe 11.03.2019 Szczegóły
R-PI-0005/19 „Wykonanie 8 projektów likwidacji obiektów, sporządzenie kosztorysów rozbiórek, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” Usługi Przetarg nieograniczony 11.03.2019 Szczegóły
R-BD-0004/19 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Dostawy Przetarg nieograniczony 11.03.2019 Szczegóły
R-M-0012/19 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie robót rozbiórkowych i inwentaryzacji wybranych obiektów KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 11.03.2019 Szczegóły
R-W II-0003/19-„Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia i sortowni w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”. Usługi Przetarg nieograniczony 11.03.2019 Szczegóły
R-MW-0002/19 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2019 rok dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach Dostawy Przetarg nieograniczony 07.03.2019 Szczegóły
R-C-0003/19 Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum w tym: Część I – Dostawa cementu portlandzkiego, Część II – Dostawa spoiwa mineralno cementowego, Część III – Dostawa spoiwa anhydrytowego. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.03.2019 Szczegóły