Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/15/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie….. Usługi Przetarg nieograniczony 20.07.2018 Szczegóły
KWK K-J/05/18- „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” CZĘŚĆ I , CZĘŚĆ II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2018 Szczegóły
KWK W/02/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2018 Szczegóły
CZOK/26/18- „Wymiana oblachowania tłumików wentylatorów nr 1 i przy szybie V Zachodni Pompownia Dębieńsko”. Usługi Przetarg nieograniczony 20.07.2018 Szczegóły
KWK J-M/15/18 Dostawa pomp… Dostawy Przetarg nieograniczony 19.07.2018 Szczegóły
CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 16.07.2018 Szczegóły
KWK J-M/08A/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część II – Badania wód dołowych, Usługi Przetarg nieograniczony 16.07.2018 Szczegóły
KWK BD/15/18 – „Ocieplenie budynku lampowni łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.07.2018 Szczegóły
KWK BD/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.07.2018 Szczegóły
CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” Dostawy Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły