Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK-2265-02/16 – Projekt techniczny obniżenia poziomu wody w szybie „Anna” w Nowej Rudzie Usługi Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-22/16 – „Naprawa sieci sprężonego powietrza dla potrzeb stacji 110kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-24/16 – Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-31/16 Dostawa części zamiennych nowych do kotwiarek pneumatycznych typoszeregu GMP-KP produkcji firmy Glimarpol dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–16/16 „Serwis lamp osobistych” Cz. I i Cz. II Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/MY-2265-04/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodni II” do rzeki Przemszy Usługi Przetarg nieograniczony 06.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-63A/16 – Przeglądy Eko Lab… Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-03/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-3/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej,….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły