Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK c-2265-05/16 „Dostawa rur tkaninowo – gumowych RTG z kołnierzem dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Dostawy Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-14/16 Dostawa materiałów budowlanych Dostawy Przetarg nieograniczony 09.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-33/16 -„Dostawa 30 sztuk aparatów ucieczkowych” Dostawy Przetarg nieograniczony 11.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-26/16 Dostawa mieszanek wzorcowych wraz z butlami i reduktorami Dostawy Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-34/16- „Dostawa baterii i akumulatorów” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-36/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-32/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-23/16 – Dostawa radiotelefonów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 25.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-28/16 Wykonywanie badań paliw stałych (węgla kamiennego) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265 – 35/16 – Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Dostawy Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły