Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK BD-2265-06/16 Likwidacja zagrożenia wodnego w rejonie tamy izolacyjnej w wyrobisku upadowa południowa z przekopu wschodniego poz. 416m- wykonanie otworów wiertniczych wraz z instalacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział w Katowicach Kopalnai Węgla Kamiennego „Boże Dary” w 2016r Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 15/16- „Dostawa osprzętu do klejenia, w tym: Część nr 1 – Dostawa rur stalowych zasilających l-2,0 m, Część nr 2 – Dostawa nabojnic jednorazowych iniekcyjnych Q 20 L-332” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-03/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych cz. I i cz. II Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-01/16 – Rozbiórka budynku mieszkalnego w Wałbrzychu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-04/16 – Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 16.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-11/16 – „Dostawa pomocniczego sprzętu strzałowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265- 04/16- „Dostawa zestawu: ploter wielkoformatowy i skaner z urządzeniami towarzyszącymi oraz materiałami eksploatacyjnymi w 2016 roku” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-06/16- „Regeneracja zawieszeń lin nośnych” Usługi Przetarg nieograniczony 14.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-16/16 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób Dostawy Przetarg nieograniczony 18.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-01/16 – Dostawa mebli w systemie YAR… Dostawy Przetarg nieograniczony 11.03.2016 Szczegóły