Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK KJ-2265-02/16 – Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób Dostawy Przetarg nieograniczony 12.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-1/16- Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego Usługi Przetarg nieograniczony 05.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 – Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 – Wykonanie remontu wiertnic dołowych Usługi Przetarg nieograniczony 28.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Usługi Przetarg nieograniczony 29.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Usługi Przetarg nieograniczony 18.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 – Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Usługi Przetarg nieograniczony 11.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 – Analizy chemiczne powietrza kopalnianego Usługi Przetarg nieograniczony 12.01.2016 Szczegóły