Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/WR/03/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Krupiński”… Usługi Zamówienie z wolnej ręki 19.04.2017 Szczegóły
KWK B/03/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
KWK J-M/01/17 ” Dostawa i montaż rurociągu odmetanowania na poziomie -240″ dla Spólki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.04.2017 Szczegóły
KWK C/08/17 – „Zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu i w szybie Budryk, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu Budryk oraz modernizacja pól kablowych w rozdzielni głównej 6 kV” dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.05.2017 Szczegóły
CZOK/06/17/18 „Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2017 Szczegóły
KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych. Zadanie nr 2: Projekt techniczny likwidacji pozostałych naziemnych i podziemnych budowli górniczych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.04.2017 Szczegóły
BZ/WR/01/17/18 – Część I: „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego … Usługi Zamówienie z wolnej ręki 10.04.2017 Szczegóły
BZ/01/17 „Realizacja podziałów geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie miasta Bytom, koniecznych dla realizacji zadań SRK S.A. w zakresie odwadniania niecek bezodpływowych oraz zagospodarowania majątku Oddziału KWK Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły
KWK BD /10/17 – Wymiana zawieszeń liny wyrównawczej typu SADEX Cz. I i Cz II Usługi Przetarg nieograniczony 13.04.2017 Szczegóły
CZOK/08/17 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.” Dostawy Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły