Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/38A/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. Usługi Przetarg nieograniczony 26.10.2018 Szczegóły
KWK M/12/18/19 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2018 Szczegóły
KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego…… Usługi Przetarg nieograniczony 25.10.2018 Szczegóły
KWK P/09B/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.11.2018 Szczegóły
KWK B/13/18/19 Świadczenie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2018 Szczegóły
CZOK/42/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu „Park” Kopalni „Siemianowice”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.11.2018 Szczegóły
KWK W II/05/18/19 Wykonanie pomiarów, badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudowy szybowej, badania stacji wentylatorów głównego przewietrzania, urządzeń dźwignicowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziale KWK Wieczorek II. Usługi Przetarg nieograniczony 24.10.2018 Szczegóły
KWK K/23/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Usługi Przetarg nieograniczony 21.11.2018 Szczegóły
KWK/10/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych ….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.11.2018 Szczegóły
KWK/06B/18/19 Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.10.2018 Szczegóły