Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M- 2265-85/15/16- „Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-30/15 Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem Dostawy Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-12/15 – Badanie stanu technicznego obudowy szybu w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-6/15/16 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-08/15 – Zabudowa konsol i uchwytów kablowych oraz likwidacja … Usługi Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265- 06/15- „Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych w systemie zasilania prądu stałego w Głównych Stacjach Zasilających 6kV na terenie kopalni KWK Kazimierz- Juliusz wraz z dostosowaniem układu zasilania prądu stałego rozdzielni 6kV do wymogów obowiązujących przepisów w Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Kazimierz i Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Juliusz”. Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-10/15- Wykonanie dokumentacji technicznych zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowym systemie dyspozytorskim SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265-86/15- „Dostawa krążników odciskowych do przenośników taśmowych” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-09/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-07/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły