Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M- 2265- 87/15/16- ”Ocena stanu zagrożenia tąpaniami pokładu 416 w polu wybiegu ściany x04 w aspekcie zbadania oddziaływania wcześniej dokonanej eksploatacji pokładów wyżej leżących na pokład 416” Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265- 62A/15-„Dostawa części zamiennych do kontenerów Górniczych typu KGPO” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-81/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników produkcji „ZAP” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. i/lub Część II Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych produkcji „CARBOAUTOMATYKA” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-23/15 – Dostawa mebli biurowych typu YAR Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-83/15 – Analiza możliwości eksploatacji pokładu 416 ścianą x04 Usługi Przetarg nieograniczony 02.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-06/15 „Dostawa materiałów budowlanych do zabudowy 5 tam izolacyjnych”. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-66/15/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów kalorymetru typu C 500 oraz legalizację bomb kalorymetrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Makoszowy” na 2016r. Dostawy Przetarg nieograniczony 01.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-79/15/16 – Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/15 – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły