Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-84/15 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-49A/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Dostawy Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-36/15/16 – Świadczenie usług serwisowych własnych pól rozdzielczych 6kV produkcji ELEKTRTOMETAL Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/BZ– 2265 –29/15 – Dostawa oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych serwerów Dostawy Przetarg nieograniczony 26.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-51/15/16 – Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji „ATUT” Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-05/15- Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „I” Usługi Przetarg nieograniczony 26.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-77/15 – Dostawa klejów organiczno-mineralnych Dostawy Przetarg nieograniczony 23.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKB -2265-17/15 – Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami Dostawy Przetarg nieograniczony 23.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M -2265-30A/15 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawy Przetarg nieograniczony 23.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-05/15 – Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły