Inny - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Wstępne ogłoszenie informacyjne Szczegóły
BZ/ZC/01/18 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Dostawy Szczegóły
KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
KWK W/WR/03/18 – „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Szczegóły
BZ/WR/02/18 – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Śląsk”. Szczegóły
SRK-NZ-BZ -2265-54-17-Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r. Usługi Negocjacje 18.12.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-18/17 Dostawa kalendarzy na 2018 rok dla…… Szczegóły
KWK A/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług dyspozytorskich oraz usług w zakresie łączności ogólnozakładowej, dyspozytorskiej i systemów bezpieczeństwa dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
CZOK/WR/02/17/18″Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły