Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-W II-0008/19 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.05.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-TM/ZO-2265-18/19 „Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Usługi Zapytania ofertowe 20.05.2019 Szczegóły
R-AZM-0005/19 Część I – Naprawa pokrycia dachowego garażów w Gliwicach ul. Nowy Świat 6 Część II – Remont instalacji elektrycznej w Gliwicach ul. Górnych Wałów 31 klatka II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.05.2019 Szczegóły
R-C-0013/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola miejskiego nr 29 przy ul. Czarnieckiego 2 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.05.2019 Szczegóły
R-MW-0008/19 Wynajem długoterminowy jednego samochodu dostawczego dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła 1” Usługi Przetarg nieograniczony 23.05.2019 Szczegóły
R-KCL-0008/19„Rozbiórka byłej nastawni „Pawiak” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1109) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.05.2019 Szczegóły
Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO z aktualizacją trzyletnią dla dwóch stanowisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Dostawy Zapytania ofertowe 22.05.2019 Szczegóły
RO-JM-0025/19 – Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Dostawy Zapytania ofertowe 17.05.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO – 2265-17/19 „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Zapytania ofertowe 16.05.2019 Szczegóły
RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK „Makoszowy”. Dostawy Zapytania ofertowe 16.05.2019 Szczegóły