Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK/09/18 Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.10.2018 Szczegóły
KWK K/21/18 – „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” Usługi Przetarg nieograniczony 15.10.2018 Szczegóły
KWK J-M/20/18 – „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.10.2018 Szczegóły
KWK C/23/18/19 „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część I – samochód osobowy, (8 osób + kierowca) Część II – samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 8t – 10t, wyposażony w urządzenie HDS o udźwigu min 8 t Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2018 Szczegóły
KWK BD/19/18/19 Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.10.2018 Szczegóły
CZOK/35A/18- „Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej. Część I Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Witold I. Część II Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Jan III.” Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2018 Szczegóły
KWK B/08/18/19 Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych…… Usługi Przetarg nieograniczony 10.10.2018 Szczegóły
CZOK/38/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektrotechnicznych… Usługi Przetarg nieograniczony 09.10.2018 Szczegóły
KWK P/10/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” z siedzibą w rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.” Usługi Przetarg nieograniczony 08.10.2018 Szczegóły
KWK B/12/18/19 Remont wirnika….. Usługi Przetarg nieograniczony 05.10.2018 Szczegóły