Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2017 Szczegóły
KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK C/11/17Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2017 Szczegóły
KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/10/17 Remont wentylatorów głównych przy szybach Jas IV oraz Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2017 Szczegóły
KWK MY/05/17 Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
KWK MY/02/17 Wykonanie prac związanych z rozbiórką….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.05.2017 Szczegóły