Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-K-0001/19 Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 25.02.2019 Szczegóły
Zakup farb wraz z akcesoriami w celu odmalowania korytarzy Budynku Dyrekcji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice Dostawy Przetarg nieograniczony 21.02.2019 Szczegóły
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Usługi Zapytania ofertowe 20.02.2019 Szczegóły
RO-KCL-0004/19 – 241900010 Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT – dla dwóch użytkowników na 2019r. Dostawy Zapytania ofertowe 21.02.2019 Szczegóły
Wykonanie kompletu badań technicznych urządzeń ciśnieniowych. Usługi Zapytania ofertowe 18.02.2019 Szczegóły
R-S-0001/19„Pobór prób i wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” na lata 2019-2021”. Usługi Przetarg nieograniczony 21.02.2019 Szczegóły
RO-KCL-0003/19-1 Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Dostawy Zapytania ofertowe 19.02.2019 Szczegóły
Wykonanie i dostawa rury ssawnej segmentowej ø300mm krótkiej oraz rury ssawnej segmentowej ø300mm długiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.02.2019 Szczegóły
R-PI-0002/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2019 Szczegóły
R-RY-0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Oddziału w Rydułtowach KWK Rydułtowy I Dostawy Przetarg nieograniczony 19.02.2019 Szczegóły