Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/22/17 Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych Usługi Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
KWK J-M/09/17/18 – „Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 25.05.2017 Szczegóły
CZOK/10/17/18 Dostawa pomp Dostawy Przetarg nieograniczony 12.06.2017 Szczegóły
KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
KWK C 14/ 17- „Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 22.05.2017 Szczegóły
CZOK/23/17 „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” … Usługi Przetarg nieograniczony 23.05.2017 Szczegóły
KWK M 09/17 Wykonywanie badań,odbiorów.pomiarów…………. Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.05.2017 Szczegóły
CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły